Echt contact

Verbinding

Dat verbinding of het ontbreken daarvan, een factor is die onze gezondheid in sterke mate kan bepalen mag blijken uit het volgende.

Het viel de gezondheids-autoriteiten in het Amerikaanse stadje Rosetto op dat de Italiaanse gemeenschap een sterk afwijkend profiel vertoonde wat betreft het voorkomen van welvaartsziekten zoals hartziekten, diabetes, kanker enz.

Onderzoek toonde aan dat de veel betere gezondheid van deze gemeenschap niet verklaard kon worden doordat ze niet rookten, geen alcohol dronken of heel gezond  aten. Deze Italianen hadden de Amerikaanse leefstijl overgenomen met alles wat daarbij hoorde. Maar wat was dan wel de reden van hun uitstekende gezondheid?

De enige factor waarin deze groep mensen sterk verschilde van de rest van de bevolking was hun hechte onderlinge verbondenheid.

Wat opviel in deze groep was de mate waarin de mensen elkaar hielpen, oog hadden voor elkaars noden, samen dingen deden en deelden. Jong en oud, rijk en arm, iedereen nam deel  en voelde zich verbonden.

Toen later mensen deze hechte gemeenschap verlieten scoorden ze even hoog wat betreft het krijgen van ziekten als het  gemiddelde van de bevolking in de VS.

Verbondenheid, vriendschap, liefde werken kennelijk zo in onze “body-mind” dat ze welzijn en vitaliteit bevorderen.

Geleidelijk komen we  er als mensheid achter dat het idee van een afgescheiden “zelf” (of zoals Alan Watts het noemt: ‘The skin-encapsulated Ego”), een leugen is. Het is een soort droom die niet waar is. En de diverse crises waarin we ons nu bevinden helpen ons om te ontwaken uit die droom. De milieu crisis laat zien dat alles met elkaar verbonden is. Zo ook de financiële crisis. Het zijn hele grote spiegels die zonder oordeel en met een eindeloos geduld laten zien dat alles verbonden is. [/column]