Artikelen Moeiteloosgezond

Chloordioxide

CDS – Chloordioxide 0,3% – Water-ontsmettingsmiddel   Inleiding Chloordioxide (CDS), is een gas opgelost in water, het heeft al decennialang de status van water-ontsmettingsmiddel. Het is dus niet geregistreerd als medicijn of voedingssupplement. Althans in Europa. Want in Zuid-Amerika is CDS zo succesvol gebleken tijdens de Coronapandemie, bij de behandeling van ernstige tot zeer ernstige…

Lees verder

Het belang van bewegen

Preventie van ziekte   Cultuur versus natuur? Ik kijk naar mijn kleinkinderen en zie ze kruipen, rollen, klimmen, sjouwen, rennen, springen, dansen. Bewegen is ingebouwd in elke vezel. Vanaf de start. Ze kunnen niet anders. Het is hun natuur. Maar we zijn niet alleen natuur. Cultuur is ook een factor. Denk aan stoelen. Die nodigen…

Lees verder

Breedspectrum leefstijlgeneeskunde

Tijdens mijn coassistentschap kindergeneeskunde (1972) werd ik mij bewust van de betekenis van leefstijlgeneeskunde  (begin zeventiger jaren bestond die naam nog niet). Enerzijds maakte ik het woensdagmiddag wratten spreekuur mee van een traditioneel werkende kinderarts die de wratten wegbrandde met vloeibare stikstof. Toen ik de dossiers van deze kinderen bekeek viel het mij op dat…

Lees verder

Laat los!

Artikel uit Medisch Dossier ‘Medisch Dossier’ is een vertaling van het door Lynn Mac Taggert opgezette Engelse tijdschrift ‘What the doctors don’t tell you’. De redactie vroeg mij in 2018 om een reeks artikelen te schrijven over leefstijlgeneeskunde. Hier volgt een artikel over vermindering van stress en spanning:   Laat los! Wat we denken en…

Lees verder

Medisch Dossier

Medisch Dossier What the doctors don’t tell you’ is een populair medisch tijdschrift opgezet door medisch journalist Lynne Mc.Taggart. De Nederlandse vertaling heet ‘Medisch Dossier’ en bericht over nieuwe ontwikkelingen in de geneeskunde. Het probeert tevens een brug te slaan tussen reguliere en leefstijlgeneeskunde. Medio 2018 ben ik uitgenodigd door de redactie van Medisch Dossier…

Lees verder

Over Zout

Hieronder een artikel van de Amerikaanse arts David Katz over het gebruik van zout: We have long had abundant reason to believe that most of us living in the modern world consume too much sodium, and would benefit from consuming less. But whether the topic is salt, or saturated fat, or calories, or even the health…

Lees verder

Brief aan de minister van Volksgezondheid

Hieronder een brief aan de minister van Volksgezondheid mw. Edith Schippers opgesteld door de voorzitters van de AVIG (Artsenvereniging Voor Integrale Geneeswijzen) en PPCG (Patiënten Platform Complementaire Geneeswijzen). Schippers legde eenzijdig een BTW-heffing op van 21% op alle complementaire geneeskunde. Schippers rechtvaardigt de BTW-maatregel met het argument dat reguliere geneeskunde bewezen is en complementaire geneeskunde…

Lees verder

Over Water

  Over Water: Hoe zuiver is het kraanwater dat we drinken? En mineraalwater? Minder zon? Meer Vitamine D3! Hoe bouw je weerstand op voor de winter?         Water Water is  een voorwaarde voor leven.           Zuiver water is een voorwaarde voor vitaal leven. Wij bestaan voor driekwart uit water. We verliezen…

Lees verder