Consult

Uw situatie of klacht het uitgangspunt voor het consult. Maar anders dan in een ziekenhuis of bij de huisarts gaat het mij niet in de eerste plaats om het  bestrijden  van de klacht of ziekte. Het bestrijden van symptomen met geneesmiddelen kan in acute situaties nodig zijn. Denk aan het bestrijden van acute heftige pijn of het snel verlagen van een bloeddruk die gevaarlijk hoog is opgelopen. Iedereen is het erover eens dat in die gevallen medicatie nuttig en nodig is. Krachtig werkende farmaceutische middelen kunnen in acute situaties zelfs levensreddend zijn en dat is tevens de grote waarde van deze drugs. Deze hebben dan ook een belangrijke plaats in de acute geneeskunde.

Maar verreweg de meeste klachten of ongemakken waarmee mensen bij de dokter komen, zijn niet acuut. En deze chronische klachten wegdrukken met medicijnen doet niets aan de onderliggende oorzaak. Bovendien hebben geneesmiddelen vaak ongewenste bijwerkingen die ernstig kunnen zijn en bij langdurig gebruik kunnen leiden tot blijvende schade of zelfs overlijden. Het aantal mensen dat jaarlijks sterft aan de gevolgen van medicatie, is een veelvoud van het aantal verkeersdoden. En daar staan we niet (meer) bij stil. Een verkeersongeval met dodelijke afloop  wordt direct getoond op het nieuws. Autowrakken, ambulances, zwaailichten etc. Maar als er iemand thuis of in een ziekenhuis sterft als gevolg van het gebruik van medicijnen, die volgens voorschrift zijn ingenomen, is dat geen nieuws. Het is kennelijk niet de bedoeling dat we die informatie krijgen. En het gaat hier niet om medische fouten maar uitsluitend om medicijnen die op de juiste wijze zijn ingenomen! Anders gezegd: De te verwachten sterfte en bijwerkingen zijn voor de meeste artsen geen redenen om te stoppen met deze riskante medicamenteuze benadering van chronische ziekten.

Functionele Geneeskunde

Hoe dan wel om te springen met (chronische) klachten of symptomen? Het blijkt vaak mogelijk om klachten te verminderen en iemands vitaliteit te verbeteren, anders dan door symptoombestrijding.

Allereerst door het opsporen van de oorzaak. Gek genoeg wordt er in de geneeskunde weinig aandacht besteedt aan de oorzaak van ziekten of symptomen. Bij een depressie bvb. kunnen er meerdere oorzaken zijn: Vitamine D3 tekort door te weinig zonneschijn, een tekort aan beweging, een gebrek aan zingeving, een tekort aan omega-3 vetzuren in de voeding, een voedselintolerantie, een zware metalen belasting (door het eten van veel tonijn of de aanwezigheid van kwik-/ amalgaam-vullingen in het gebit) etc. Men volstaat met de diagnose "depressie" en geeft vervolgens een antidepressivum wat niets aan de oorzaak doet. Effectieve oplossingen voor depressie kunnen er dus afhankelijk van de oorzaak heel verschillend uitzien. Dat is het kenmerk van functionele geneeskunde: De therapie is minder gericht op de klacht, maar veel meer een specifiek antwoord op de oorzaak. Het is maatwerk.

Behalve het opsporen van de oorzaak is het van groot belang het zelfgenezend vermogen van het lichaam aan te spreken. Dit zelfgenezend of zelfhelend vermogen heeft verschillende aspecten. Het meest bekende is de natuurlijke afweer oftewel het immuunsysteem. Maar ook het vermogen om te ontgiften is belangrijk. Voorts zijn er anti-oxidant systemen die oxidatieve schade (op te vatten als "roestvorming in ons biologisch systeem"), ongedaan maken en verder nog vele mechanismen van regulatie, reparatie en regeneratie.

Mijn voorkeur behandeling is om dit zelfgenezend vermogen te stimuleren met behulp van veilige, op de oorzaak gerichte middelen: voeding, beweging, en ontspanning. En ik adviseer dan ook voeding die vrij is van ziekmakende pesticiden, hormonen, kleurstoffen en conserveermiddelen zoals transvetten, die ongewenste schadelijke bijwerkingen hebben. Voorts is er wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt dat voedingssupplementen, denk bvb. aan fytotherapie die werkt met extracten uit geneeskrachtige planten, kruidentheeën en medicinale paddestoelen. Of de weg van de orthomoleculaire geneeskunde (voedingsgeneeskunde) die de farmaceutische werking van voeding onderzoekt. En tevens vitamines, mineralen, enzymen, sporen-elementen, essentiële vetzuren, algenprodukten etc. gebruikt in therapeutische doseringen. Gedurende een consult wordt ook heel praktisch gezocht naar mogelijkheden ter verbetering van de vitaliteit. Wat is het meest nodig? Wat is haalbaar? Wat zijn de eerste stappen mbt. een gezondere leefstijl?

Terreingeneeskunde:

Om een duidelijk beeld te krijgen van uw eigen mogelijkheden om uw gezondheid te verbeteren gebruik ik vaak "morfologisch bloedonderzoek". Deze vorm van onderzoek kan op twee manieren worden uitgevoerd. Het bloed kan worden gefixeerd, je kijkt dan naar statische (niet bewegende) vormen. Of het bloed wordt niet gefixeerd. Deze laatste benadering heeft als voordeel dat je behalve de vorm ook de dynamiek, de beweging van het bloed  kan waarnemen. Deze vorm van diagnostiek wordt meestal "levend bloed analyse" genoemd. Eén druppel bloed (afgenomen uit uw vingertop) wordt bij een vergroting van 10.000x bekeken op een beeldscherm. Dit bloedbeeld geeft veel informatie over het biologisch terrein. Het standaard laboratorium onderzoek, aangevuld met de waarnemingen van het morfologisch dynamisch bloedonderzoek vormen samen met uw ziektegeschiedenis/ uw klacht en het lichamelijk onderzoek, de basis voor het advies om daar waar nodig uw lifestyle aan te passen om zo uw gezondheid te verbeteren.

Morfologisch bloedonderzoek met behulp van Donkerveldmicroscopie:

Deze wijze van onderzoek is ontwikkeld door prof. Günther Enderlein. Eind 19e eeuw en in de eerste helft van de 20ste eeuw legde Enderlein de basis voor de terreingeneeskunde. Hij gebruikte een zogenaamde donkerveld-microscoop. Door het contrast van de donkere achtergrond kon hij witte en deels transparante structuren waarnemen.(Overdag zijn er ook sterren aan de hemel maar die zien we niet. Sterren zien we alleen tegen een donkere achtergrond, de nachthemel).

Enderlein ontdekte en beschreef vele micro-organismen in bloed. Sommige van deze microben zijn fysiologisch en vriendelijk. Maar bij een verslechtering van het biologisch terrein ( denk aan een zware metalen belasting, medicijn vergiftiging, verzuring, vrije radicaalschade, verhoogde ontstekingsneiging enz.) kan deze "normale flora" in het bloed een vormverandering ondergaan en schadelijk worden voor de gastheer. Men spreekt van pleiomorfie (veelvormigheid). Het goede nieuws is dat deze degeneratieve veranderingen omkeerbaar zijn: Als het interne milieu verbeterd, dan gaan deze pathologische vormen weer terug naar de "gezonde", voor de gastheer onschadelijke, fysiologische vormen.

Helaas wordt de donkerveldmicroscopie in Nederland nog weinig toegepast. Het nauwkeurig waarnemen van de dynamiek van niet gefixeerd bloed kan veel nuttige extra informatie opleveren. Voorbeeld hiervan is de bewegelijkheid van witte bloedlichaampjes. Sterk bewegelijke witte bloedlichaampjes zijn beter in staat hun natuurlijke afweerfunctie te vervullen dan witte cellen die hun beweeglijkheid hebben verloren door bvb. chemotherapie, bestraling, extreme vermoeidheid, overmatige stress, kwik-belasting etc. Dit gebrek aan bewegelijkheid kun je niet vaststellen door standaard bloedonderzoek waarbij de cellen uitsluitend geteld worden. Bij dit kwantitatieve bloedonderzoek kunnen de aantallen cellen normaal zijn bij een verminderde functie.

Een beperking van deze vorm van dynamisch bloedonderzoek is dat je er geen specifieke diagnose mee kan stellen. Mensen vragen mij vaak: "Kunt u zien of ik kanker heb?" Het antwoord is nee. Het gaat hier om een terrein diagnose. Een  terreindiagnose geeft de karakteristieken weer van het biologisch terrein, het interne milieu. Is het terrein vervuild, is er veel oxidatieve schade aan cellen. Is het immuunsysteem actief? Of is het inactief en zijn er ongewenste micro-organismen die niet worden opgeruimd door het ontbreken van een dynamisch "leger"? Wat je wel kan zeggen is dat er bij meerdere negatieve kenmerken van het biologisch terrein, een grotere kans is op het ontstaan van een chronische degeneratieve aandoening.

 

Advies en Actieplan:

Het advies omvat verschillende lifestyle factoren zoals medicatie, voeding, beweging, ontspanning en zingeving. Wat is het meest nodig? We kijken naar urgentie, maar ook naar haalbaarheid. De invoering van de verandering in lifestyle kan geleidelijk verlopen of als het nodig is radicaal.

Herhalings Consulten:

Het is altijd heel spannend om na 4 tot 8 weken (afhankelijk van de noodzaak) opnieuw naar de kwantitatieve bloeduitslagen van het laboratorium en de microscopische bloedbeelden te kijken (die de kwaliteiten van het interne milieu weergeven). Zijn er wezenlijke veranderingen? Is het verbeterd? Als mensen zich de moeite hebben gegeven om hun voeding te verbeteren, om meer te bewegen of om stress en spanning te verminderen, is er bijna altijd een verbetering in zowel de laboratorium uitslagen alsook in het microscopisch bloedbeeld te zien. Dit blijkt een geweldige motivatie te zijn, om door te gaan met de veranderingen in de bestaande levensstijl die vaak de oorzaak was van het ontstaan van de klachten. In de meeste gevallen gaat een verbetering van het biologisch terrein ook gepaard met een vermindering van de klachten.