Van Stress naar Stilte

Naast het oefenen met De Sedona Methode en het verdiepen van deze “kunst van het loslaten” geven we gedurende het weekend aandacht aan het thema “Ruimte”.

Ruimte is een begrip wat we vaak hanteren in fysieke zin. Die ruimte (denk aan een kamer) heeft dan bepaalde afmetingen.

Daarnaast kun je ook kijken naar de beleving van ruimte. Hoeveel ruimte ervaar je in je leven? In je relatie? In je werk? Geef je jezelf de ruimte? Geef je de ander de ruimte? Hoe ervaar je je leven in termen van ruimte?
De Sedona Methode is heel geschikt “gereedschap” om zoiets abstracts als “Ruimte”, te onderzoeken en direct te ervaren.
Beperkende overtuigingen, negatieve gedachten en gevoelens met betrekking tot je beleving van ruimte, worden herkend en zonder veel moeite losgelaten. Dit werkt bevrijdend.
 Door het oefenen met ruimte geven aan al datgene wat we ervaren, ontdekken we dat wat we in essentie zijn Ruimte is.

 

 Ervaar hoe het is om moeiteloos te leven

Als arts zie ik dagelijks mensen die worstelen met spanning, stress en verzet tegen de situatie waarin ze zich bevinden. Dat maakt hun levens-ruimte klein.
Hoe vind je meer ruimte, vitaliteit en welzijn?

 

Ervaar hoe het is om te leven zonder weerstand

Weerstand laten gaan is de essentie van “de kunst van het loslaten”, de Sedona Methode.
De Sedona Methode is een eenvoudige techniek waarmee je heel direct, negatieve gevoelens, beperkende overtuigingen, maar ook vermoeidheid, pijn etc. loslaat.
Dat schept ruimte en rust.
Je kunt de beperkende begrenzingen die je je zelf hebt opgelegd loslaten en op deze wijze je levens-ruimte opnieuw vormgeven.
Verzet en spanning lossen op.

Je ontdekt dat leven moeiteloos kan zijn …

 

Coaching skills

In deze cursus wordt veel geoefend en je bent dan afwisselend degeen die de vragen stelt en degeen die de loslaatvragen beantwoord. Zo leer je spelenderwijs  de coaching skills die je in staat stellen om mensen in je omgeving te helpen stress en spanning los te laten.

 

Van brandjes blussen naar preventie

Opvallend in de huidige zorgsystemen is de symptomatische benadering: we doen pas iets als het probleem er al is. We grijpen als het ware stroomafwaarts in.
In mijn ervaring levert de Sedona Methode een belangrijke bijdrage aan gezondheidsbevordering: Het is gereedschap waarmee je stroomopwaarts, zelf je gezondheid vorm kan geven.

Het geeft direct ontspanning, meer vitaliteit en een toename van welbevinden.

Deze wijze van loslaten stelt ons in staat om, hier en nu, ons verzet tegen wat er is te herkennen. Om vervolgens stress, oude denkpatronen en ongezonde gewoontes in het moment te laten gaan.

 

Wat wij voelen en denken is niet neutraal

Recente wetenschappelijke studies laten zien dat wat wij denken en voelen onze genetische expressie beïnvloedt. Negatieve gevoelens zoals angst, depressie en schaamte worden in ons lichaam vertaald in ongunstige commando’s die bijvoorbeeld de ontstekingsneiging bevorderen en de functie van het immuunsysteem verminderen. Daarentegen hebben humor en gevoelens zoals blijheid en vrede, een gunstige ontstekingsremmende en immuun-stimulerende werking.
De Sedona Methode stelt ons in staat om zó om te gaan met wat wij denken en voelen, dat de genetische expressie onze gezondheid en welzijn ten goede komt.

Voorbeeld: De meesten van ons weten dat beweging belangrijk is. Wat maakt dan dat zoveel mensen er toch niet toe komen om voldoende te bewegen? Verzet? Tegenzin? Sabotage? Deze beperkingen zijn op te lossen met loslaten. Van binnenuit. Moeiteloos. Je ontdekt dat het loslaten van verzet niet meer is dan een besluit.

 

Sedona Methode weekend 2021

Thema: Vrijheid

Vrijheid in onszelf, vrijheid in relaties, vrijheid in de wereld

In de vijftiger jaren ontdekte Lester Levenson dat deze beperkingen aangeleerd zijn.
En dat wat we in essentie zijn, vrij is van deze beperkingen.

Voorbij onze programmering, voorbij ingeslepen gewoontes, zijn wij reeds Vrijheid, zijn wij al Ruimte. Deze cursus is gericht op de directe ervaring hiervan.
Hervindt de vrijheid in jezelf. Moeiteloos.
Ervaar de lichtheid van bewustzijn , hier en nu, zonder dwingende inhoud.

 

Voor wie is dit weekend?

De enige voorwaarde is een open mind en de bereidheid om middels oefeningen je overtollige baggage los te laten en zo te ontdekken dat je hier en nu vrij kan zijn.

 

Opzet

Kenmerkend voor dit weekend is de praktische werkwijze: Korte inleidingen worden afgewisseld met oefeningen. Oefeningen die je in staat stellen om diepe rust te ervaren en wat je in het weekend ontdekt over vrijheid te integreren in je dagelijks leven.

 

Locatie
Moeiteloos Gezond
Maarten Klatte
Binnenweg 1
3911XD Rhenen

Cursusdata en -tijden:
Zaterdag: ontvangst 9:30
Programma 10:00 tot 18:00
Zondag: 10:00 tot 17:30

Cursuskosten

365 euro, Studenten 275 euro; Echtparen betalen samen 650 euro (ipv 730).
Lunches op Zaterdag en Zondag zijn inbegrepen.

 

Cursusbegeleiding

Maarten Klatte, is arts voor leefstijlgeneeskunde en Certified Sedona Method Instructor. Sedert 1983 adviseert hij over leefstijl strategiën ter verbetering van welzijn, vitaliteit en innerlijke rust.

Maggy Klatte, organisatie: logistiek en praktische zaken.

We hopen weer velen van jullie te begroeten!

Hartegroet,
Maarten, Maggy

 

Aanmelden

 

Annuleren kan tot 2 weken voor de cursus. Het cursusbedrag wordt dan teruggeboekt, minus 25,- administratiekosten.